Web Title:生活教育組生活教育組

2023-04-24 非號誌化路口安全教育宣導

安通安全宣導

有關「非號誌化路口安全」:「看到閃光紅燈、「停」標誌及標線,車輛應停車(車輪須完全停止狀態),確認無人車再通過。」

活動剪影秀

  • slider image 1
  • slider image 2
  • slider image 3
  • slider image 4
  • slider image 5
  • slider image 6
  • slider image 7
  • slider image 8
  • slider image 9

落實情境教學或實地參觀校外交通環境,進行情境教學

搜尋

標籤